XXIX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 września 2014 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXI/202/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku

zwołuję

XXIX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
30 czerwca 2017 roku o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju obejmuje następujący projekt porządku obrad:

 

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2016 rok.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2016 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres,

d) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju,

e) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat,

f) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku,

g) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku,

h) zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-06-14
Data publikacji:2017-06-14
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:383