brak rysunku
Strona główna arrow Statystyki arrow Organy arrow sesje_program arrow XX Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju
XX Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju Drukuj
Napisał: Mariusz Walęzak   
czwartek, 14 czerwiec 2012
Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 roku o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
 5. Wręczenie nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
  • absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2011 rok.
  • zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012.
  • zmiany uchwały nr XVI / 132 / 2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2012 - 2030.
  • powierzenia Gminie Busko - Zdrój do realizacji w latach 2012 - 2020 zadania polegającego na wykonaniu instalacji solarnej dla budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju.
  • przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012 - 2014.
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego.
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
  • zmiany uchwały nr VI / 40 / 2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego.
  • zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.
 
wstecz   dalej »
© 2015 Busko-Zdrój - Starostwo Powiatowe - Biuletyn Informacji Publicznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.