Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.2.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2020

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów dotyczącej działeknr 524/1, 525 i 526/1 położonych w Zbludowicach, Gm. Busko – Zdrój.

Stan ujawniony w aktualnej ewidencji gruntów zarówno w części kartograficznej jak i opisowej jest niezgodny ze stanem prawnym uwidocznionym w księgach wieczystych.

 

Działka nr 525 o pow. 0,05 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1B/00027881/1 nie jest ujawniona w  ewidencji gruntów. Działka nr 524/1 o pow. 0,1589 ha objęta KW nr KI1B/00051432/8 oraz działka nr 526/1 o pow. 0.0560 ha  zawierają w swoich granicach działkę nr 525 objętą KW nr KI1B/00027881/1.

Działki 524/1,525 i 526/1 są przedmiotem własności  różnych właścicieli.

W ramach zamówienia należy wydzielić z działek oznaczonych w aktualnej ewidencji  nr 524/1 i 526/1 działkę nr 525 objętą KW nr KI1B/00027881/1.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

 

Do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe [ DOC ] [ PDF ]
  • Załącznik nr  1 [ DOC ] -Wzór oferty
  • Załącznik nr  2 [ DOC ] - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych
  • Załącznik nr  3 [ DOC ] - Projekt umowy

  • Zawiadomienie o wynikach postępowania [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2020-02-26
Data publikacji:2020-02-26
Osoba sporządzająca dokument:Henryk Krzyżański
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:164

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-03-10 14:31:03Mateusz OlszewskiDodano zawiadomienie o wynikach postępowaniaZapytanie ofertowe: GKN.6641.3.2.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej