Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2020

Busko - Zdrój, dnia 28.04.2020 r.

Znak: BR.066.1.2020

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Powiatu w Busku - Zdroju w 2019 roku.

Liczba zgłoszonych petycji

Przedmiot zgłoszonych petycji

Sposób załatwienia petycji

2

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
(w sprawie wprowadzenia nieodpłatnych miejsc parkingowych przy szpitalu).

Wnoszącej petycję udzielono odpowiedzi na petycję.

Petycja w sprawie zorganizowania
i uruchomienia porządnej, bezpiecznej
i wygodnej komunikacji autobusowej między miastem uzdrowiskowym Busko - Zdrój
a stolicą województwa - Kielcami.

Petycję przekazano według właściwości Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-05-11
Data publikacji:2020-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:664