Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem:

Zadanie 1. Macierz dyskowa oraz serwery

Zadanie 2. Komputery, monitory, tablety, drukarki, oprogramowanie oraz inne akcesoria

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Zadnie1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1 [ DOCX ] - Wzór umowy
 • Załącznik nr 2 [ DOCX ] - Formularz oferty
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia
 • Załącznik nr 5 [ DOC ] - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 6 [ DOCX ] - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 7 [ DOC ] - Wykaz dostaw

 • Informacja dla Wykonawców nr 1 [ PDF ]
 • Informacja dla Wykonawców nr 2 [ PDF ]
 • Informacja dla Wykonawców nr 3 [ PDF ]
 • Informacja dla Wykonawców nr 4 [ PDF ]
 • Informacja dla Wykonawców nr 5 [ PDF ]

 • Informacja z otwarcia ofert [ PDF ]
 • Informacja o wynikach postępowania [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:615