Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2021

Busko – Zdrój, dnia 25 marca 2021

Znak: SOZ.4123.2.2021

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Buskiego w 2021 roku.

 

 1. Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na dofinansowanie przedmiotowych prac w ramach niniejszego naboru wniosków wynosi 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Wzór wniosku w sprawie przyznania dotacji określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043).
 3. Wnioski, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju).
 4. Procedura weryfikacji i oceny wniosków w sprawie przyznania dotacji  określona została w uchwale Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju pod adresem: https://www.bip.powiat.busko.pl/   w zakładce „Prawo Lokalne” – „Uchwały i Zarządzenia”, Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiegooraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.
 5. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach niniejszego naboru wniosków realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
 6. Procedura związana z realizacją naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków realizowana jest przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (tel. 41 370-50-50 lub 41 370-50-45).

 

 

Złączniki :

 1. Uchwała Nr 497/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach w roku 2021 [ PDF ]
 2. Uchwała Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego [ PDF ]
 3. Wzór wniosku [ PDF ] [ DOC ] [ RTF ]
 4. Wzór sprawozdania [ PDF ] [ DOC ] [ RTF ]
 5. Klauzula informacyjna [ PDF ] [ DOC ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2021-03-25
Data publikacji:2021-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:904