Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2021

Busko - Zdrój, dnia 27.04.2021 r.

Znak: BR.066.1.2021

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Powiatu w Busku - Zdroju w 2020 roku.

Liczba zgłoszonych petycji

Przedmiot zgłoszonych petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pożogi, gm. Gnojno.

Petycję przekazano Wójtowi Gminy Gnojno celem jej rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Wnosząca petycję w imieniu mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie miejscowości Pożogi została zawiadomiona o przekazaniu petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

Do pobrania:

  • Informacja [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-04-30
Data publikacji:2021-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:295