XXXV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2022

Busko - Zdrój, dnia 19.05.2022 r.

Znak: BR.0002.1.35.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 528) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XXXV Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 27 maja 2022 roku o godz. 8:00  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, Radzie Powiatu raportu o stanie Powiatu Buskiego za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030. (projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030". (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/352/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury. (projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". (projekt uchwały)
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego.
 15. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w zakresie kontroli nieobecności Radnych na Sesjach Rady Powiatu i Komisjach Rady Powiatu za lata 2019, 2020, 2021.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-05-19
Data publikacji:2022-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:305