XXXVII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XXXVII Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 26 sierpnia 2022 roku o godz. 9:00  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. (projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XI/116/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Buskiego z Gminą Stopnica. (projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Buskim, a Gminą Wiślica. (projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. (projekt uchwały)
 14. Sprawozdania roczne z działań podejmowanych w roku 2021:
  • na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,
  • na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Proszowicach,
  • na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Połańcu,
  • na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Staszowie,
  • na  obszarze  administrowanym   przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  -  Nadzór Wodny w Jędrzejowie.
 15. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań z zakresu przebudowy i remontu dróg powiatowych w 2022 roku.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-08-18
Data publikacji:2022-08-18
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:247