Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2022

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2023 roku.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia, zgodnie z załączonym drukiem w terminie do 25 listopada 2022 roku.

Wypełniony druk należy:

przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15,
28 - 100 Busko – Zdrój.

 

Do pobrania:

  • Zaproszenie, wzór zgłoszenia, klauzula informacyjna [ PDF ] [ ODT ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2022-11-15
Data publikacji:2022-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:95