Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2022

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej na okres 99 lat na cele rolne wraz ze sprzedażą znajdującego się na niej budynku, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0015 Kołaczkowice, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1399/1 o powierzchni 2,0903 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą Nr KI1B/00082373/0.

  1. Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony (licytacja) przeprowadzono w dniu 22 listopada 2022 r. o godzinie 1000w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 15 (parter - sala konferencyjna).
  2. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2.
  3. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości: 37 601,00 zł netto, w tym cena gruntu w wysokości 37 600,00 zł oraz cena budynku w wysokości 1,00 zł.
  5. Cena osiągnięta w przetargu: 93 380,00 zł netto, w tym cena gruntu w wysokości 93 377,52 zł oraz cena budynku w wysokości 2,48 zł.
    Sprzedaż budynku jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
  6. Nabywca nieruchomości: Maria Rasała.

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na okres
od dnia 02 grudnia  2022 r.  do dnia 10 grudnia 2022 r. oraz w BIP
na stronie podmiotowej urzędu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2022-12-02
Data publikacji:2022-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:171