XLIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2023

Busko - Zdrój, dnia 12.01.2023 r.

Znak: BR.0002.1.43.2023


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XLIII Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 9:00  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2023. (projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2023 - 2030. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. (projekt uchwały)
 9. Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju za 2022 rok.
 10. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2023-01-12
Data publikacji:2023-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:102