Zawiadomienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2015
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych.
Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454), w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
Zawiadamiam Pana, że w dniu 12.06.2015 roku o godzinie 10.00 w miejscowości Zagórzany zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 545 dla której w Sądzie Rejonowym W Busku-Zdroju założona jest księga wieczysta ### z działką sąsiednią numer 175/1 przez geodetę mgr inż. Zbigniewa Pająka mającego uprawnienia zawodowe nr 1519, w zakresie nr 2, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 11 wymienionej ustawy.
  • Zawiadomienie [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1313