Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Kierowanie dzieci do szkół specjalnych

5 czerwca 2006

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1 D
tel. 41-370-50-43

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta (parter).

Sposób realizacji:

  1. Należy pobrać i uzupełnić wniosek o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej. Wzór wniosku można pobrać w pok. nr 1D lub ze strony BIP Starostwa.

2. Do wniosku należy dołączyć:

    1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
    2. dokumentację szkolną i  zdrowotna dziecka, odpis skrócony aktu urodzenia wraz z numerem PESEL i poświadczeniem zameldowania oraz wywiad środowiskowy – o ile dokumentacja nie została już przekazana do szkoły.

3. Wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 1 D (Wydział Edukacji).

Przyjmowanie wniosków:

Cały rok

Opłaty:

bez opłat

Podstawa prawna:

1) art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ,

2)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji o skierowaniu dziecka do danej placówki przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Do pobrania:

  • Wniosek o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej [ DOC ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data utworzenia:2006-06-05
Data publikacji:2006-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Prędka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:5593

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-04 14:59:15Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosekKierowanie dzieci do szkół specjalnych
2018-06-08 11:53:38Mateusz OlszewskiZaktualizowano wnioski w związku z RODOKierowanie dzieci do szkół specjalnych
2018-06-08 07:43:39Mateusz OlszewskiZaktualizowano wnioskiKierowanie dzieci do szkół specjalnych
2018-05-29 08:06:51Mateusz OlszewskiDodano klauzule informacyjąKierowanie dzieci do szkół specjalnych
2017-10-31 09:37:45Mateusz OlszewskiZaktualizowano treść artykułu i wniosekKierowanie dzieci do szkół specjalnych
2017-01-31 09:26:31Mateusz OlszewskiZaaktualizowano podstawę prawnąKierowanie dzieci do szkół specjalnych
2016-08-24 08:59:05Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonówKierowanie dzieci do szkół specjalnych