Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Przebieg kontroli 2009

2 lutego 2010
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2009 r. w zakresie nadzoru i kontroli: 
1. Sprawował systematyczny nadzór nad pracą jednostek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.
2. Nadzorował i weryfikował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno – administracyjnej podległych jednostek.
3. Zrealizował kontrole przewidziane Planem kontroli w podległych szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 25 bezpośrednich kontroli w powiatowych jednostkach oświatowych w zakresie:   
  1) zgodności tygodniowych planów zajęć z arkuszami organizacji szkoły / zespołu, pod względem rodzaju i liczby realizowanych zajęć w poszczególnych oddziałach oraz przez poszczególnych nauczycieli,
  2) przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2009/2010,
  3) organizacyjnego przygotowania do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
  4) przygotowania bazy jednostek: pomieszczeń, sprzętów i urządzeń, pod względem zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) realizacji zapisów „Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski”,
  6) prawidłowości wydatkowania środków finansowych na dofinansowanie zawodowego doskonalenia nauczycieli,
  7) prawidłowości naliczania wynagrodzeń za realizację godzin ponadwymiarowych,
  8) zgodności danych podawanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2010-02-02
Data publikacji:2010-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2387