Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Ewidencje, rejestry, archiwa

23 maja 2006

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (GKN) prowadzi następujące ewidencje, rejestry, archiwa:

- zbywanie i zamiana majątku powiatu   
- dzierżawa, najem, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd majątku powiatu
- zbywanie, nabywanie i zamiana majątku Skarbu Państwa
- dzierżawa, najem, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd majątku  Skarbu Państwa
- użytkowanie wieczyste majątku skarbu Państwa, jego znoszenie i przekształcenie w prawo    
   własności
- nabywanie nieruchomości
- wywłaszczanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- ustalenie wysokości odszkodowań oraz wypłaty odszkodowań
- darowizny, spadkobrania
- ustalanie opłat i czynszów dzierżawnych
- regulacja ksiąg wieczystych i wykreślanie hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa
- ewidencja majątku powiatu
- ewidencja majątku Skarbu Państwa pozostającego w gestii Starosty
- rejestr spraw innych z zakresu gospodarki nieruchomościami
- rejestr spraw różnych
- regulowanie prawa własności
- gospodarka i obrót nieruchomościami
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym ewidencji  
   gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sieci uzbrojenia terenu),
- listy, pisma różne
- rejestr pism wewnętrznych (współdziałanie z komórkami własnej jednostki)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3690