Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POWIATU BUSKIEGO

13 grudnia 2018

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju, podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214/8 o powierzchni 0,4916 ha, położonej w Busku-Zdroju (obręb 11), stanowiącej własność Powiatu Buskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW Nr KI1B/00065192/2.

  1. Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony (licytacja) przeprowadzono w dniu 05 grudnia 2018 r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15 (parter - sala konferencyjna).
  2. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1.
  3. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości: 2 257 295,00 zł netto.
  5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

                                                                                              Przewodniczący Zarządu

                                                                                                            Jerzy Kolarz

 

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na okres
siedmiu dni od dnia 13 grudnia  2018 r.  do dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2018-12-13
Data publikacji:2018-12-13
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1714