Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.3.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2019

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego”

a)   Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.

b)   Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z wykonaniem digitalizacji dokumentacji analogowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:


 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty [ DOC ]
 • Załącznik nr 1a - Wykaz osób do punktacji [ DOC ]
 • Załącznik nr 2 - Informacja o podwykonawcach [ DOC ]
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [ DOCX ]
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu [ DOCX ]
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [ DOC ]
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób [ DOC ]
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia [ DOCX ]
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy [ DOCX ]

 • Zbiorcze zestawienie ofert [ PDF ]
 • Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2019-04-15
Data publikacji:2019-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:340