Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2019 - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2019

         Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane wznoszenia obiektów i zagospodarowania terenu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, Bronina 59, o połączony funkcjonalnie budynek 2-kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Do wykonania są następujące elementy

 • Ławy, stopy i ściany  fundamentowe.
 • Mury zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy.
 • Konstrukcja stropodachu i pokrycie dachu.
 • Klatki schodowe i szyby windowe.
 • Posadzki.
 • Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Roboty  ocieplające.
 • Izolacja przeciwwilgociowa.
 • Instalacje i wykończenie wewnętrzne.
 • Instalacje i wykończenie zewnętrzne.      
 • Roboty zewnętrzne
 • Zbiornik p.poż na wodę zewnętrzny, otwarty.

 

               Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków PFRON do dyspozycji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz budżetu państwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku braku finansowania z powyższych źródeł.

 


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ PDF ]
 • Klauzula informacyjna [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty [ DOC ]
 • Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach [ DOC ]
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu [ DOCX ]
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [ DOCX ]
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia [ DOCX ]
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [ DOC ]
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia [ DOC ]
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy [ PDF ]
 • Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych [ DOC ]
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar [ ZIP ]
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: [ ZIP ]
 • Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo [ PDF ]

 • Informacja dla Wykonawców nr 1 [ PDF ]
 • Załącznik nr 9 - pliki pomocnicze  [ ZIP ]
 • Informacja dla Wykonawców nr 2 [ PDF ]

 • Informacja z otwarcia ofert [ PDF ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Data utworzenia:2019-07-05
Data publikacji:2019-07-05
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1280