Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2019

Busko – Zdój, dnia 3 października 2019r.

Znak: SOZ.526.4.2019

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), w związku z  Uchwałą Nr 181/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 października 2019 r.  w sprawie ogłoszenia czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Z  A  P  R  A  S  Z  A

przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawicieli podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 11 października 2019 roku (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju).  

Wypełniony druk należy:
dostarczyć osobiści lub przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko – Zdrój

UWAGA:

Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie na w/w zadania publiczne nie mogą być członkami komisji konkursowej.

NACZELNIK
Wydziału Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Obrony Cywilnej
mgr Sławomir Dalach

 


Do pobrania:

  • Informacja ze wzorem zgłoszenia [ ODT ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2019-10-03
Data publikacji:2019-10-03
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:37