Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.1.2020 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Część I Zamówienia:

 • Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
 • Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Ubezpieczenia autocasco,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenia Assistance.

Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ z załącznikami nr 1 - 5 [ DOCX ] [ PDF ]
 • Załącznik nr 6 - Wykazy majątku i inne dane Zamawiającego [ XLS ]

 • Informacja dla Wykonawców nr 1 [ PDF ] [ DOC ]