Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

6 marca 2020

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU-ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych  w zakresie:
    • kultury,
    • kultury fizycznej i turystyki,
    • ochrony i promocji zdrowia,
    • edukacji ekologicznej

 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 16 marca 2020 roku. 

Wypełniony druk należy:
przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko – Zdrój

UWAGA:
Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie na w/w zadania publiczne nie mogą być członkami komisji konkursowej.

 

Do pobrania:

  • Zaproszenie [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-03-06
Data publikacji:2020-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:309