Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2020

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczejpod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 7 września 2020 roku.

Wypełniony druk należy:

przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28 - 100 Busko – Zdrój

UWAGA:

Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie na w/w zadania publiczne nie mogą być członkami komisji konkursowej.

 

Do pobrania:

  • Zaproszenie z załącznikami [ PDF ] [ ODT ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-08-27
Data publikacji:2020-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:253