Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak:AB.6743.1.42.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.42.2020

W dniu 28.08.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa w msc. Mikułowice i Nowy Folwark, gm. Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 21.09.2020 roku.