Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.47.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.47.2020

W dniu 11.09.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach w Busku - Zdroju obręb 0002.