Przetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2021 - Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”.

Ilość testów: 2000 szt.

Parametry wymagane:

Lp.

Określenie parametru

1

Czułość testu -  ≥ 90%

2

Swoistość testu –  ≥ 97%

3

Chromatograficzny  test immunologiczny

4

Zestaw  kompletny, powinien zawierać wszystkie elementy potrzebne do jego wykonania łącznie z wymazówką

5

Na powierzchni płytki obecna linia testowa i kontrolna

6

Test posiadający certyfikat zgodności CE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1 [ DOC ]
 • Załącznik nr 2 [ DOC ]
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ]
  • Załącznik nr 3a [ DOCX ]
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ]
  • Załącznik nr 4a [ DOCX ]
 • Załącznik nr 5 [ DOCX ]

 • Informacja dla Wykonawców nr 1 [ PDF]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ PDF ]
 • Informacja dla Wykonawców nr 2 [ PDF ]
  • Projekt umowy [ PDF ]
 • Informacja dla Wykonawców nr 3 [ PDF]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ PDF ]

 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznacyzć na sfinansowanie zamówienia [ PDF ]
 • Informacja z otwarcia ofert [ PDF ]
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2021-03-11
Data publikacji:2021-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Kabat
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1160

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-30 11:59:12Mateusz OlszewskiDodano "Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej"Przetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2021 - Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”
2021-03-29 14:00:28Mateusz OlszewskiDodano informację z otwarcia ofertPrzetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2021 - Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”
2021-03-29 10:22:45Mateusz OlszewskiDodano "Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznacyzć na sfinansowanie zamówienia"Przetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2021 - Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”
2021-03-24 14:39:17Mateusz OlszewskiDodano informację dla Wykonawców nr 3 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPrzetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2021 - Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”
2021-03-22 14:08:07Mateusz OlszewskiDodano informację dla Wykonawców nr 2 i nowy projekt umowyPrzetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2021 - Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”
2021-03-18 14:38:35Mateusz OlszewskiDodano informację dla Wykonawców nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPrzetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2021 - Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”