Obwieszczenie AB.670.4.1.2020 z dnia 30.04.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2021

Busko – Zdrój, dn. 30.04.2021r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.04.2021 roku wydałem postanowienie znak: AB.670.4.1.2020, w którym sprostowałem oczywistą omyłkę zawartą w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, tj:

  •   na stronie 3 decyzji w wierszu 36, zmieniam omyłkowy zapis, dotyczący powierzchni działek:

- zamiast:

1

31/3

0,0699

31/15

0,0041

31/16

0,0658

- powinno być:

1

31/3

0,0699

31/15

0,0658

31/16

0,0041

 

  •    na stronie 4 decyzji w wierszu 1, zmieniam omyłkowy zapis, dotyczący powierzchni działki:

- zamiast:

2

30/3

0,0258

30/8

0,02

30/9

0,0048

- powinno być:

2

30/3

0,0258

30/8

0,0210

30/9

0,0048

 

            Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Starostwie Powiatowym  w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530    po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty pod numerem telefonu (41) 370-50-06.

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii na terenie siedziby tut. Urzędu obowiązują znaczne ograniczenia.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2021-04-30
Data publikacji:2021-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:36