Przetarg nieograniczony: ZP.272.2.2022 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego - Termomodernizacja budynków oświatowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2022

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków:  budynek internatu oraz budynek szkoły Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju Al. Adama Mickiewicza 23, budynek internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju Al. Adama Mickiewicza 21

Przedmiotem są roboty termomodernizacyjne trzech budynków oświatowych:

1)     Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania. Zakres robót związanych z termomodernizacją poszczególnych zadań polega na:

2)     Zadanie 1. Budynek internatu  Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju Al. Adama Mickiewicza 23

 1. wymiana instalacji c. o. w budynku
 2. montaż pompy ciepła z włączeniem do instalacji o mocy  40,34 kW
 3. montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku  z podłączeniem do instalacji 50 kW
 4. malowanie elewacji farbą termiczną  -   1158,1 m2

3)     Zadanie 2. Budynek szkoły Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju Al. Adama Mickiewicza 23

 1. wymiana instalacji c. o. w budynku
 2. montaż pompy ciepła  z włączeniem do instalacji  o mocy 9,26 kW
 3. montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku  z podłączeniem do instalacji 40 kW
 4. malowanie elewacji farbą  termiczną  -  1436,85

4)     Zadanie 3. Budynek internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju Al. Adama Mickiewicza 21

 1. wymiana instalacji c. o. w budynku
 2. montaż pompy ciepła z włączeniem do instalacji  o mocy 18,54 kW
 3. montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku  z podłączeniem do instalacji  40,0kW
 4. malowanie elewacji farbą  termiczną   -  955,10 m2

 


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1  [ DOC ] - Formularz oferty 
 • Załącznik nr 2  [ DOC ] - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo
 • Załącznik nr 3  [ DOCX ] - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 3a [ DOCX ] - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Załącznik nr 4a [ DOCX ] - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Załącznik nr 5 [ DOCX ] - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • Załącznik nr 6 [ DOC ] - Oświadczenie o podwykonawcach
 • Załącznik nr 7 [ DOCX ] - Projekt umowy
 • Załącznik nr 8 [ DOC ] - Wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 • Załącznik nr 9 [ DOC ] - Wykaz robót budowlanych
 • Załącznik nr 10 / 11 - Dokumentacja projektowa / Przedmiar
  • Zadanie 1 [ ZIP ] - Budynek Internatu ZSTI
  • Zadanie 2 [ ZIP ] - Budynek Szkoły ZSTI
  • Zadanie 3 [ ZIP ] - Budynek Internatu I LO

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
Data utworzenia:2022-05-13
Data publikacji:2022-05-13
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:215