Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2024 z dnia 05.07.2024r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2024

Busko – Zdrój, dn. 05.07.2024r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.7.2024 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniach 24.06.2024 roku, 26.06.2024 roku, 28.06.2024 roku wpłynęły odwołania od decyzji znak: AB.670.4.7.2024 z dnia 12.06.2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie Nr 10 w m. Radzanów,

w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój,

1.Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Powiatu Buskiego i Burmistrza

Miasta i Gminy Busko-Zdrój:

- w całości: działki Nr 194/3, 197/1, 196/1, 15/1 obr 0030 Radzanów gm. Busko-Zdrój,

działka Nr 447/11 obr. 0026 Owczary gm. Busko-Zdrój,

- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej -

działki Nr: 14/1 (14/18, 14/17), 197/2 (197/5, 197/6), 197/3 (197/7, 197/8), 197/4 (197/9, 197/10),

198/1 (198/5, 198/6), 198/3 (198/7, 198/8), 199/1 (199/3, 199/4), 200/1 (200/4, 200/5), 201 (201/1,

201/2), 202/1 (202/3, 202/4), 203/3 (203/8, 203/9), 447/10 (447/69, 447/70), 447/11 (447/71, 447/72),

447/9 (447/67, 447/68), 15/3 (15/4, 15/5), 447/66 (447/73, 447/74) obr 0030 Radzanów gm. Busko-

Zdrój,

działki Nr: 462/2 (462/6, 462/5), 462/3 (462/8, 462/7), 440/1 (440/4, 440/3) obr. 0026 Owczary

gm. Busko-Zdrój,

działki Nr: 578/2 (578/15, 578/14), 579 (579/1, 579/2, 579/3), 623 (623/2, 623/1) obr 0043

Zbludowice gm. Busko-Zdrój,

(kolor wytłuszczony oznacza wydzieloną działkę do przejęcia przez Powiat Buski i Burmistrza

Miasta i Gminy Busko-Zdrój),

 

2. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

- do czasowego/stałego zajęcia poprzez budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę infrastruktury

technicznej i dróg innej kategorii -

działki Nr: 202/1 (202/4), 447/66 (447/74) obr 0030 Radzanów gm. Busko-Zdrój,

działki Nr: 578/1, 578/2 (578/14), 618/5, 622, 623 obr 0043 Zbludowice gm. Busko-Zdrój,

działka Nr: 440/1 (440/3) obr 0026 Owczary gm. Busko-Zdrój,

(w nawiasie numer po podziale),

 

- do czasowego/stałego zajęcia – tereny wód płynących:

działka Nr: 440/2 obr. 0026 Owczary gm. Busko-Zdrój,

działki Nr: 15/2, 447/65, 196/2 obr. 0030 Radzanów gm. Busko-Zdrój.

 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty obwieszczenia w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2024-07-05
Data publikacji:2024-07-05
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:45