Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Powiat Buski)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2015
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz narzędzi stanowiących wyposażenie pracowni dydaktycznych” w ramach realizacji Projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”

 

  • Ogłoszenie [ PDF ]
  • Specyfikacja SIWZ [ PDF ]
  • Załącznik nr 1 [ PDF ] [ DOC ] - druk oferty cenowej
  • Załącznik nr 2 [ PDF ] [ DOC ] - druk oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  • Załącznik nr 3 [ PDF ] [ DOC ] - druk oświadczenia wykonawcy 0 braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
  • Załącznik nr 4 [ PDF ] [ DOC ] - druk Szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
  • Załącznik nr 6 [ PDF ]              - wzór umowy
  • Załącznik nr 7 [ PDF ] [ DOC ] - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-02-03
Data publikacji:2015-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1455