Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Przebieg i efekty kontroli

Przebieg i efekty kontroli

2008-01-15

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska dokonuje bieżących kontroli z zakresu:

  • kontrola wykonania zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
  • kontrola wykonania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu,
  • kontrola wykonanych zalesień gruntów rolnych,
  • kontrola prowadzenia upraw leśnych i ocena ich udatności,
  • kontrola prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich wydzierżawionych poszczególnym kołom łowieckim,
  • kontrola – gospodarowanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,
  • kontrola realizacji warunków pozwoleń wodnoprawnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:7148