Archiwum zamówien publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.6.2020 - Opracowanie mapy sytuacyjnej

2020-07-03

Opracowanie mapy sytuacyjnej na potrzeby rozpatrzenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, która stanowi przedłużenie działki nr 65/2 położonej w obrębie 0010 miasta Busko-Zdrój.

Mapa sytuacyjna terenu będącego przedmiotem żądania zwrotu musi zawierać:

  • wszelkie budowle i urządzenia znajdujące się na gruncie, z oznaczeniem jaką powierzchnię spornego terenu zajmują,
  • numerację działek znajdujących się na tym terenie (wg aktualnej ewidencji gruntów i budynków),
  • granicę opracowania szczegółowego planu zagospodarowania terenu budowy warsztatów, stanowiącego integralną część decyzji Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Kielcach z dnia 11.11.1975r. Nr DA.15-600/2/13/75. Na ww. plan należy również wkreślić obszar objęty żądaniem zwrotu.

Treść żądania określona została w protokole z oględzin z dnia 03.10.2018 r.

Należy dokonać pomiaru wszystkich elementów zagospodarowania terenu które są treścią ww. mapy sytuacyjnej.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.6.2020 - Opracowanie mapy sytuacyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.5.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

2020-07-03

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działki ewidencyjnej nr 472 położonej w obrębie Ruda gm. Gnojno, zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0023T pn. „Chmielnik-Zrecze Małe-Maciejowice-Ruda”.

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,01 km.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.5.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.4.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

2020-07-03

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działek ewidencyjnych nr nr: 651, 239, 240, 242, 244, 246, 248, położonych w obrębie Piestrzec, gmina Solec-Zdrój, zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0100T pn. „Magierów-Piestrzec-Ugory-Zołcza”.

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,15 km.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.4.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego – bus (17 osobowego) w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”

2020-09-29

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w roku 2020, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu  osobowego-bus (17 osobowego)  dla  Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego – bus (17 osobowego) w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:13314