Archiwum zamówien publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2020 - Dostawa i wykonanie testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – (wymaz), w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu: „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

2020-10-30

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie Testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – (wymaz)

W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia - wraz z analizą wyników i dostarczeniem gotowych wyników to jest ok. 500 testów. Test należy wykonać i dostarczyć jego wynik do Pacjenta badanego w terminie max 48 godzin od pobrania wymazu. Dostarczenie do Pacjenta badanego wyniku z badania wymazu może nastąpić w sposób dowolny – dopuszcza się przekazanie wyników drogą elektroniczną. Jednocześnie dodatnie (stwierdzające wystąpienie wirusa SARS-CoV-2) wyniki z badania wymazu dostarczone zostaną w sposób dowolny (dopuszcza się przekazania wyników drogą elektroniczną) do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku–Zdroju.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2020 - Dostawa i wykonanie testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – (wymaz), w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu: „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

Przetarg nieograniczony: SOZ.272.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania oraz sprzętu biurowego na potrzeby realizacji projektu „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”

2020-11-04

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania oraz sprzętu biurowego na potrzeby realizacji projektu „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 1. Komputer przenośny ze stacją dokującą, monitorem, klawiaturą, myszą i torbą – 5 szt.
 2. Zasilacz awaryjny (UPS) – 5 szt.
 3. Urządzenie wielofunkcyjne z dodatkowym zestawem tonerów – 3 szt.
 4. Kamera monitoringu – 2 szt.
 5. Telfon VoIP – 3 szt.
 6. Klimatyzator przenośny – 1 szt.
 7. Niszczarka do papieru – 4 szt.
 8. Pendrive 256 GB – 5 szt.
 9. Dysk przenośny 1TB – 1 szt.
 10. Rejestrator audio – dyktafon – 1 szt.
 11. Słuchawki z mikrofonem – 5 szt.
 12. Licencja na oprogramowanie do pracy biurowej – 5 szt.
 13. Licencja na oprogramowanie do rozpoznawania tekstu ze skanów dokumentów – 2 szt.
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: SOZ.272.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania oraz sprzętu biurowego na potrzeby realizacji projektu „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”

Przetarg nieograniczony: SOZ.272.4.2020 - Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju materiałów promocyjnych projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”

2020-11-04

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdrój materiałów promocyjnych projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”:

 1. Zaprojektowanie, wydrukowanie i dostawa 1 000 sztuk kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2021 rok.
 2. Zaprojektowanie, wydrukowanie i dostawa 1 000 sztuk kalendarzy biurkowych na 2021 rok.
 3. Oznakowanie i dostawa 400 sztuk kalendarzy zeszytowych A-5 i A-4 na 2021 rok (po 200 szt.).
 4. Zaprojektowanie, oznakowanie i dostawa 2 000 sztuk toreb bawełnianych z długim oraz krótkim uchwytem.
 5. Zaprojektowanie, oznakowanie i dostawa 300 sztuk toreb z juty z krótkim uchwytem.
 6. Oznakowanie i dostawa 500 szt. podkoszulków bawełnianych.
 7. Trwałe oznakowanie i dostawa 5 000 sztuk samozaciskowych opasek odblaskowych.
 8. Trwałe oznakowanie i dostawa 1 000 sztuk kamizelek odblaskowych.
 9. Zaprojektowanie, nadrukowanie i dostawa 500 sztuk pamięci USB 32 GB.
 10. Trwałe oznakowanie i dostawa 300 sztuk teczek formatu A-4 z ekoskóry.
 11. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2 000 sztuk notesów formatu A-6.
 12. Zaprojektowanie, nadrukowanie i dostawa 1 000 sztuk notesów z magnesem.
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: SOZ.272.4.2020 - Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju materiałów promocyjnych projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”

Przetarg nieograniczony: ZP.272.14.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

2020-11-10

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem:

 1. Urządzenia komputerowe – 2 szt.
 2. Monitory ekranowe – 2 szt.
 3. Komputery przenośne – 3 sztuki
 4. Bezprzestojowe źródła energii – 2 szt.
 5. Drukarki laserowe – 2 szt.
 6. Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego – 2 szt.
 7. Akcesoria komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.14.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Zapytanie ofertowe: OR.2511.2.2020 - Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 19

2020-11-10

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 19 oraz przeniesienie istniejącego licznika energii elektrycznej na zewnątrz budynku.

Prace wykonane muszą zostać zgodnie z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-2), oraz projektem budowlano-wykonawczym (załącznik nr 3).

Wszelkie prace wykonane muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie do 24 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: OR.2511.2.2020 - Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprawowanie kontroli i nadzoru geodezyjnego

2016-05-02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Sprawowanie kontroli i nadzoru geodezyjnego nad prawidłowym i zgodnym ze SIWZ wykonaniem usługi pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wiślica - I etap".

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ PDF ]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprawowanie kontroli i nadzoru geodezyjnego - Nowy Korczyn

2016-05-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Sprawowanie kontroli i nadzoru geodezyjnego nad prawidłowym i zgodnym ze SIWZ wykonaniem usługi pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy  Nowy Korczyn - I etap".

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ PDF ]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju - wynik

2016-05-20

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej, siłowni terenowej, przebudową ciągów pieszych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce nr 22/3 w Busku-Zdroju, remont schodów wejściowych oraz fosy.

Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będące w dyspozycji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania został określony w Projekcje budowlanym i wykonawczym,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  przedmiarze robót, w całości zwanych dalej dokumentacją  – stanowiących załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju - wynik

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów w części dotyczącej działek nr 303, 304/1, 306 i 329 położonych w obrębie Żerniki Górne gm. Busko–Zdrój - wynik

2016-05-30

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie granicy  działek oznaczonych w aktualnej ewidencji nr: 303, 304/1, 306 i 329 położonych w obrębie Żerniki Górne gm. Busko – Zdrój, mającej na celu doprowadzenie do zgodności aktualnej ewidencji gruntów i budynków ze stanem wynikającym z dokumentów źródłowych  z założenia ewidencji gruntów.


Zakres prac obejmuje analizę materiałów źródłowych ewidencji gruntów, analizę stanu prawnego przedmiotowych działek oraz  sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów.
W razie konieczności należy ustalić granice pomiędzy działkami 303, 304/1, 306 i 329 do celów ewidencji gruntów i budynków.
Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów w części dotyczącej działek nr 303, 304/1, 306 i 329 położonych w obrębie Żerniki Górne gm. Busko–Zdrój - wynik

Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - wynik

2016-06-02

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach:
Cz. 1 - zał. 2A Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Cz. 2 - zał. 2B Dostawa mięsa i wędlin
Cz. 3 - zał. 2C Dostawa produktów mleczarskich
Cz. 4 - zał. 2D Dostawa artykułów żywnościowych
Cz. 5 - zał. 2E Dostawa warzyw i owoców
Cz. 6 - zał. 2F Dostawa owoców i jarzyn
Cz. 7 - zał. 2G Dostawa mrożonek
Cz. 8 - zał. 2H Dostawa ziemniaków
Cz. 9 - zał. 2I Dostawa jaj

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - wynik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:13183