Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy:AB.6743.1.72.2020

2020-10-20

Znak sprawy: AB.6743.1.72.2020

W dniu 14.10.2020 roku Pani Jolanta Woźniak dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 339 w miejscowości Chotelek gm. Busko-Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) znak sprawy: AB.6743.1.62.2020

2020-10-19

W odpowiedzi na złożone zgłoszenie z dnia 05.10.2020r., Starosta Buski zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwuw sprawie wykonania robót budowlanych polegających budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej (projektowany odcinek w gruncie) dla użytkowanego budynku mieszkalnego, na działce Nr 491/8, w miejscowościZbludowiceprzy ul. Korczyńskiej gm. Busko-Zdrój

 

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 16.10.2020 r.

2020-10-16

Busko – Zdrój, dn. 16.10.2020r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.7.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.09.2020r. (data wpływu w dniu 30.09.2020r.) wpłynęło odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego od decyzji Starosty Buskiego znak: AB.670.4.7.2019 z dnia 04.09.2020roku wydanej dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 16.10.2020 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.71.2020

2020-10-15

Znak sprawy: AB.6743.1.71.2020

W dniu 13.10.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach w miejscowości Wójcza obręb 0021 gmina Pacanów.


Nie wniesiono sprzciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 19.10.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.70.2020

2020-10-15

Znak sprawy: AB.6743.1.70.2020

W dniu 13.10.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach w Siesławicach obręb 0032.


Nie wniesiono sprzciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 19.10.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy:AB.6743.1.69.2020

2020-10-15

Znak sprawy: AB.6743.1.69.2020

W dniu 12.10.2020 roku Pani Stefania Kańska dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 1186/1 w miejscowości Nowy Korczyn.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) znak sprawy: AB.6743.1.63.2020

2020-10-15

W odpowiedzi na złożone zgłoszenie z dnia 07.10.2020r., Starosta Buski zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym, na działce Nr 153 i 151,w miejscowości Radzanów gm. Busko-Zdrój,

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:46828