Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.119.2020

2021-01-05

W dniu 31.12.2020 roku PGE Dystrybucja S.A., dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach Nr 191/8, 200/2, 200/1, 203/2 i 207/5 przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju - obr.10.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 ppkt d) znak sprawy: AB.6743.1.117.2020

2020-12-29

W dniu 21.12.2020 roku Pani Krystyna Mosio - Mosiewska dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinego wraz z  wewnętrznymi instalacjami, na działce Nr 661/1 w miejscowości Czarkowy, gmina Nowy Korczyn.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 13.01.2021 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.108.2020

2020-12-30

W odpowiedzi na złożone zgłoszenie z dnia 09.12.2020r., Starosta Buski informuje, że w dniu 29.12.2020r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym, na działce Nr 655/1, w miejscowości Zbludowice gm. Busko-Zdrój

 

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 ppkt d) znak sprawy: AB.6743.1.116.2020

2020-12-29

Znak sprawy: AB.6743.1.116.2020

W dniu 23.12.2020 roku Pan Jarosław Słupski dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce Nr 363/1 obręb 9 w Busku - Zdroju.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 ppkt d) znak sprawy: AB.6743.1.115.2020

2020-12-29

Znak sprawy: AB.6743.1.115.2020

W dniu 23.12.2020 roku Pan Damian Nowak dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym, na działce Nr 217 w miejscowości Siesławice gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 14.01.2021 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 ppkt d) znak sprawy: AB.6743.1.114.2020

2020-12-29

Znak sprawy: AB.6743.1.114.2020

W dniu 23.12.2020 roku Pani Zofia Rokita dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym, na działkach Nr 870/1 i 870/2 w miejscowości Mietel gmina Stopnica.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 ppkt d) znak sprawy: AB.6743.1.113.2020

2020-12-29

Znak sprawy: AB.6743.1.113.2020

W dniu 18.12.2020 roku Pani Anna Pierścińska i Pan Rafał Pierściński dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku garażowo - gospodarczym, na działce Nr 623/1 w miejscowości Mikułowice gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 07.01.2021 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:48770