Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 ppkt d) znak sprawy: AB.6743.1.112.2020

2020-12-29

Znak sprawy: AB.6743.1.112.2020

W dniu 18.12.2020 roku Pani Anna Pierścińska i Pan Rafał Pierściński dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce Nr 623/1 w miejscowości Mikułowice gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 08.01.2021 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.111.2020

2020-12-23

Znak sprawy: AB.6743.1.111.2020

W dniu 21.12.2020 roku Pan Rafał Mazur dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce Nr 455 obręb 0009 w Sułkowicach gmina Solec-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 11.01.2021 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.110.2020

2020-12-22

Znak sprawy: AB.6743.1.110.2020

W dniu 17.12.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu ≤ 0,5MPa w miejscowości Busko - Zdrój obręb 0009.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 29.12.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 ppkt d) znak sprawy: AB.6743.1.109.2020

2020-12-17

Znak sprawy: AB.6743.1.109.2020

W dniu 14.12.2020 roku Pani Bożena Sępioł dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej  instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym, na działce Nr 197 w miejscowości Mikułowice, gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 05.01.2020 roku.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.1.2020 z dnia 14.12.2020r.

2020-12-15

Busko – Zdrój, dn. 14.12.2020r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2020 roku wydałem postanowienie znak: AB.670.4.1.2020, w którym sprostowałem oczywistą omyłkę zawartą w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.1.2020 z dnia 14.12.2020r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) znak sprawy: AB.6743.1.107.2020

2020-12-14

W dniu 09.12.2020 rokuPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia ≤ 0,5MPa na działkach obr. 20 w miejscowości Łagiewniki gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 07.01.2021 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.106.2020

2020-12-03

Znak sprawy: AB.6743.1.106.2020

W dniu 26.11.2020 roku Pani Ewelina Zelek dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej podziemnej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce Nr 612/3 w miejscowości Wełecz gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 28.12.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:48771