Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.105.2020

2020-12-03

Znak sprawy: AB.6743.1.105.2020

W dniu 02.12.2020 roku Pan Jerzy Wróblewski dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce Nr 369 przy ul. Stawowej w Busku - Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 28.12.2020 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.104.2020

2020-12-03

 

Znak sprawy: AB.6743.1.104.2020

W dniu 01.12.2020 roku Pan Michał Lenartowicz dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce Nr 121/2 w miejscowości Klępie Dolne gmina Stopnica.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 28.12.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.103.2020

2020-12-03

Znak sprawy: AB.6743.1.103.2020

W dniu 26.11.2020 roku Pani Magdalena Wojciechowska i Pan Marcin Wojciechowski dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej podziemnej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce Nr 37/2 w miejscowości Siesławice gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 17.12.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.102.2020

2020-11-27

Znak sprawy: AB.6743.1.102.2020

W dniu 24.11.2020 roku Pan Piotr Moskal dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 250/2 w miejscowości Sępichów gmina Nowy Korczyn.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 16.12.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.94.2020

2020-11-18

Znak sprawy: AB.6743.1.94.2020

W dniu 16.11.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia≤ 0,5MPa w miejscowości Mietel obręb 0020 gmina Stopnica.


Nie wniesono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 01.12.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.93.2020

2020-11-18

Znak sprawy: AB.6743.1.93.2020

W dniu 16.11.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia≤ 0,5MPa w Busko-Zdroju obręb 0011.


Nie wniesono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 26.11.2020 roku

Informacja z art. 34a ustawy Prawo budowlane znak:AB.6740.409.2020

2020-11-16

Busko-Zdrój, dn. 16.11.2020r.

Znak:AB.6740.409.2020

 

 

Informacja

 

 

Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 ze zmianami)


 

Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości poprzez:

 

  • udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

  • ogłoszenie na tablicy ogłosz eń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

 

informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej, na wniosek Inwestora: EmiTel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, z dnia 14.07.2020 roku, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

,,Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową KKI_BUSKOZDRO_SZANIEC_27661, obejmującą: budowę stalowej wieży kratowej o wysokości 53,00m n.p.t. posadowionej na fundamencie. W skład wieży telekomunikacyjnej będą wchodzić zamontowane trzy anteny sektorowe i jedna antena radioliniowa. Zostanie również wykonany u podstaw wieży fundament pod urządzenia teletechniczne i rozdzielnica elektryczna. Teren inwestycji 9,0x9,0m zostanie utwardzony tłuczniem oraz ogrodzony – ogrodzenie o wysokości 2,60m. Fundament pod platformę sprzętową, urządzenia teletechniczne, rozdzielnica elektryczna, trzy anteny sektorowe zawieszone na wysokości 49,00m na azymucie 30, 150, 260 stopni, pracujące na paśmie częstotliwości 800 i 900 MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowego (EIRP) wyznaczona dla pojedynczej anteny nie przekroczy 9427W, jedna antena mikrofalowa zawieszona na wysokości 47,00m na azymucie 163st. o mocy EIRP 1349. Do terenu wieży prowadzić będzie droga dojazdowa o wymiarach 3,0x6,3m wykonana z tłucznia kamiennego, na działce Nr 370 w Szańcu gm. Busko-Zdrój”.


 

 

 

Do publicznej wiadomości:

1.Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

2.Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

3.a/a.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:48772