Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) lit. e), znak sprawy: AB.6743.1.31.2021

2021-03-02

W dniu 26.02.2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach Nr 422/10, 453/4, 390, 380/5, 380/8, 380/12 obręb 0032 Siesławice oraz na działkach Nr 623/5 i 597 obręb 0006 Chotelek gm. Busko - Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.23.2021

2021-02-17

Znak sprawy: AB.6743.1.23.2021

W dniu 15.02.2021 roku PGE Dystrybucja S.A., dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej ziemnej niskiego napięcia 0,4kV na działkach Nr 118/1, 118/2, 560/1, 560/2, 551/1, 551/2, 92/2, 91/2, 90/2, 88/2 i 88/1 w Busku-Zdroju - obręb 09.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 16.10.2020 r.

2020-10-16

Busko – Zdrój, dn. 16.10.2020r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.7.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.09.2020r. (data wpływu w dniu 30.09.2020r.) wpłynęło odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego od decyzji Starosty Buskiego znak: AB.670.4.7.2019 z dnia 04.09.2020roku wydanej dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 16.10.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 04.09.2020r.

2020-09-08

Busko-Zdrój, dn. 04.09.2020r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.7.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2020 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 04.09.2020r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r.

2020-09-02

Busko – Zdrój, dn. 02.09.2020r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020roku poz. 256ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018roku poz. 1474 ze zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.09.2020 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego:

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 29.07.2020 r.

2020-07-30

Busko – Zdrój, dn. 29.07.2020r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.7.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474  ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

podaje się do publicznej   
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 29.07.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.1.2020 z dnia 14.07.2020 r.

2020-07-15

Busko – Zdrój, dn. 14.07.2020r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.1.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018roku poz. 1474 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

podaje się do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.1.2020 z dnia 14.07.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:50879