Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 34 a ustawy Prawo budowlane znak:AB.6740.477.2020

2020-11-16

 

Znak:AB.6740.477.2020 z dnia 16.11.2020 roku

Informacja

 

Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 ze zmianami)

 

Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości poprzez:

 

  • udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

  • ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

 

informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej, na wniosek Inwestora: EmiTel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, z dnia 13.08.2020 roku, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową „KKI_BUSKOZDRO_DOBROWODA/27666” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża o konstrukcji stalowej o wysokości 53,00 m n.p.t. wraz z trzema antenami sektorowymi (typ anteny S1A1, azymut 80°, pasmo 800/900 MHz, wysokość zawieszenia 50,20 m, moc izotropowa 9427 W, typ anteny S2A1, azymut 190°, pasmo 800/900 MHz, wysokość zawieszenia 50,20 m, moc izotropowa 9427 W, typ anteny S3A1, azymut 320°, pasmo 800/900 MHz, wysokość zawieszenia 50,20 m, moc izotropowa 9427 W, pochylenie wiązki (tilt) 0° - 10°) i jedną anteną radioliniową (azymut 323°, wysokość zawieszenia 48,70 m, moc izotropowa 1349 W), fundament z platformą sprzętową pod urządzenia teletechniczne, urządzenia teletechniczne, linia elektroenergetyczna zasilająca, na działce Nr 208 położonej w miejscowości Dobrowoda, gm. Busko-Zdrój.

 

 

Do publicznej wiadomości:

1.Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

2.Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

3.a/a.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.90.2020

2020-11-06

Znak sprawy: AB.6743.1.90.2020

W dniu 03.11.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia≤ 0,5MPa w msc. Mikułowice,  gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 25.11.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2)e) znak:AB.6743.1.88.2020

2020-11-03

Znak sprawy: AB.6743.1.88.2020

W dniu 28.10.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia≤ 0,5MPa w Siesławicach gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 19.11.2020 roku.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 16.10.2020 r.

2020-10-16

Busko – Zdrój, dn. 16.10.2020r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.7.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.09.2020r. (data wpływu w dniu 30.09.2020r.) wpłynęło odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego od decyzji Starosty Buskiego znak: AB.670.4.7.2019 z dnia 04.09.2020roku wydanej dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 16.10.2020 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.71.2020

2020-10-15

Znak sprawy: AB.6743.1.71.2020

W dniu 13.10.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach w miejscowości Wójcza obręb 0021 gmina Pacanów.


Nie wniesiono sprzciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 19.10.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.70.2020

2020-10-15

Znak sprawy: AB.6743.1.70.2020

W dniu 13.10.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach w Siesławicach obręb 0032.


Nie wniesiono sprzciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 19.10.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.67.2020

2020-10-15

Znak sprawy: AB.6743.1.67.2020

W dniu 12.10.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach w Siesławicach obręb 0032.


Nie wniesiono sprzciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 19.10.2020 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:48774