Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-08-18
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Prusy na działkach Nr 358, 18/1, 359, 360, 361, 196/2, 202, 197/3, 143/1, 38, 362, 22, 364, 24, 378, 367, 2, 366, 4, 5, 368, 369, 370, 6, 371, 7, 25, 372, 26, 375, 175, 180, 391, 161, 177, 178, 179, 162, 182, 183, 32, 164, 165, 166/1, 167, 190, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 31, 30, 35, 192/1, 37, 194, 191, 192/2, 193, 365, 373, 392, 338, 351, 352, 342, 340, 389 i w miejscowości Skrobaczów na działkach Nr 1120, 1121 i 1048 gm. Stopnica. Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-06-24
STAROSTA BUSKI podaje do publicznej wiadomości informację, że:
w dniu 24.06.2014r. wydał decyzję znak: AB.6740.15.3.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych D-1, D-2, D-3, D-4 wraz z infrastrukturą techniczną w na działkach: Nr 168/6, 168/2, 168/1, 202, 207/1, 207/2, 204, 154/3, 123/3, 123/4, 37, 208/1, 180/2, 183/4, 179/23, 164/1, 168/7, 168/9, 168/11, 168/12, 169/2, 170/1, 171/2, 171/4, 179/13, 179/15, 179/17, 179/20, 179/22, 179/24, 179/26, 179/28, 183/3, 183/5, 183/7, 183/9, 184/2, 184/4, 188/1, 188/3, 188/5, 189/1, 190/2, 205/1, 205/3, 213/1, 213/3, 215/1 obręb 13 w Busku-Zdroju oraz na działkach Nr 293/4, 293/14, 294/3, 295/3, 296/3, 532, 297/5, 298/1, 298/3, 299/1, 299/3, 300/2, 300/4, 300/5, 179/1 obręb 32 w Siesławicach w ramach zadania pn: "Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju".
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-06-13
STAROSTA BUSKI podaje do publicznej wiadomości informację, że:
w dniu 12.06.2014r. wydał decyzję znak: AB.6740.15.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie ulicy Armii Krajowej – etap II w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach: Nr 9/2, 551/1 obr 09 (działki w całości przeznaczone pod projektowaną drogę), Nr 8/8, 8/6, 9/7, 10/1 obr 09 (działki po podziale przeznaczone pod projektowaną drogę), Nr 24, 8/9, 550, 118/2, 118/1 obr 09, Nr 455 obr 06 (działki przeznaczone do czasowego zajęcia terenu) w Busku-Zdroju. Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-05-05
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych D-1, D-2, D-3, D-4 wraz z infrastrukturą techniczną w na działkach:
Nr 168/6, 168/2, 168/1, 202, 207/1, 207/2, 204, 154/3, 123/3, 123/4, 37, 208/1, 180/2, 183/4, 179/23, 164/1, 168/7, 168/9, 168/11, 168/12, 169/2, 170/1, 171/2, 171/4, 179/13, 179/15, 179/17, 179/20, 179/22, 179/24, 179/26, 179/28, 183/3, 183/5, 183/7, 183/9, 184/2, 184/4, 188/1, 188/3, 188/5, 189/1, 190/2, 205/1, 205/3, 213/1, 213/3, 215/1 obręb 13 w Busku-Zdroju
oraz na działkach Nr 293/4, 293/14, 294/3, 295/3, 296/3, 532, 297/5, 298/1, 298/3, 299/1, 299/3, 300/2, 300/4, 300/5, 179/1 obręb 32 Siesławice
w ramach zadania pn: ,,Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju”. Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-04-30
Podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
Starosta Buski w dniu 29.04.2014 r., wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami, pompowniami oraz przyłączami energetycznymi w części dotyczącej miejscowości Prusy dla działek Nr 358, 18/1, 359, 360, 361, 196/2, 202, 197/3, 143/1, 38, 362, 22, 364, 24, 378, 367, 2, 366, 4, 5, 368, 369, 370, 6, 371, 7, 25, 372, 26, 375, 175, 180, 391, 161, 177, 178, 179, 162, 182, 183, 32, 164, 165, 166/1, 167, 190, 376, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 31, 30, 35, 192/1, 37, 194, 191, 192/2, 195/2, 195/3, 193, 365, 373, 392, 338, 351, 352, 342, 340, 389 oraz w miejscowości Skrobaczów dla działki Nr 1121 gm. Stopnica,
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-04-24
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na ,,Rozbudowie ulicy Armii Krajowej – etap II w Busku-Zdroju” wraz z infrastrukturą techniczną na działkach: Nr 9/2, 551/1 obr 09 (działki w całości przeznaczone pod projektowaną drogę), Nr 8/8, 8/6, 9/7, 10/1 obr 09 (działki po podziale przeznaczone pod projektowaną drogę), Nr 24, 8/9, 550, 118/2, 118/1 obr 09, Nr 455 obr 06 (działki przeznaczone do czasowego zajęcia terenu) w Busku-Zdroju.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-03-18
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania (AB.6740.1.87.2014) w sprawie:
pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Prusy na działkach Nr 358, 18/1, 359, 360, 361, 196/2, 202, 197/3, 143/1, 38, 362, 22, 364, 24, 378, 367, 2, 366, 4, 5, 368, 369, 370, 6, 371, 7, 25, 372, 26, 375, 175, 180, 391, 161, 177, 178, 179, 162, 182, 183, 32, 164, 165, 166/1, 167, 190, 376, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 31, 30, 35, 192/1, 37, 194, 191, 192/2, 195/2, 195/3, 193, 365, 373, 392, 338, 351, 352, 342, 340, 389, Skrobaczów na działkach Nr 810, 1449; 1087; 1088; 1015; 1032; 1069; 1079; 1440; 1285; 1208; 816; 814;1091, 1026; 1027; 1048; 848; 1065; 1066, 1113; 1120; 1055; 1106, 1059, 1060; 1500; 1061, 1062; 1531, 1063; 1064, 1067; 1532/4, 1090, 1075, 1077, 1110, 1429, 844; 1442; 1072, 1070/2; 1071, 834, 1036; 1037; 1121, 1033; 1031, 1029; 1030; 828, 1028, 1025, 830, 1024, 832, 775, 850; 1536, 847; 922, 921, 1068/1; 1117, 1068/2; 865, 932/2, 932/1, 829; 1210; 1211; 1109; 930, 827; 928; 813; 1226, 925; 917/1, 1076; 1081; 820; 908, 812; 902, 831; 900, 898; 843; 896; 890/2; 1217; 1244; 1245; 1246; 1247; 794; 795, 837, 826, 854, 853; 1258; 817; 851; 934, 849, 1112/2; 1240; 1215, 833; 846; 1238; 1239; 1242; 1243; 845/1; 841, 839; 1450, 838, 836; 1204; 1205; 835, 822; 825; 824, 823, 797, 821, 818, 819, 1455; 1107; 1108; 1248; 1251; 801; 1213; 1214, 1206; 1481; 1207, 1209, 935; 852; 936, 1082, 1085, 1094, 1097; 1212; 1089; 1260/3, 1482; 1418; 1483; 1421; 1422; 1424; 1425; 1444; 1426; 1427; 1428; 1441; 1496; 1443, 1445; 1434, 1446; 1430; 1431; 1432; 1433; 1435; 1447; 1436, 1448, 1451, 1452; 1453, 1454, 1249; 1111, 1115, 1119, 1237, 1241; 1542, 1216, 1250, 1439, 1112/1 i Folwarki na działkach Nr 255, 257, 258/1; 258/2, 246; 260; 382; 263; 262; 259, 364, 256, 261 gm. Stopnica.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:11144