Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie (Wydział AB)

2006-06-06

Busko-Zdrόj, dn. 05.06.2005r.


STAROSTWO POWIATOWE
W  BUSKU-ZDROJU
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


O G Ł O S Z E N I E


Stosownie do art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 z pόźniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

że wniosek w sprawie:

pozwolenia na budowę ulicy Spacerowej na działkach Nr 594, 592 obręb 09 w Busku-Zdroju z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie pod Nr 4/2005, znak:BI-7351/219/2005.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w dokumentami i składać swoje uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej, Al. Mickiewicza 15, pokόj nr 26 w godzinach 8°°-16°° w poniedziałek oraz w godzinach 7³°-15³° w pozostałe dni tygodnia t. j. wtorek-piątek.

Ogłoszenie (Wydział AB)

2006-06-06

Busko-Zdrój, dn. 09.09.2005r.


STAROSTWO POWIATOWE
W  BUSKU-ZDROJU
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


O G Ł O S Z E N I E


Stosownie do art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

że decyzja z dnia 09.09.2005 roku znak: BI-7351/289/2005 o pozwoleniu na budowę  ulicy  Królowej  Jadwigi  (kategorii XXV)  wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym w Busku-Zdroju na działkach Nr 44/4, 533, 621  z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie pod numerem 5/2005.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:11148