Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-07-31
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie
wniosku Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Grotta w Busku-Zdroju wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu na działkach Nr: 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 64, 65, 66, 67, 551/1, 555/1, 46, 90/8, 48, 45/19, 554, 35/3.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-03-07

Podaje się do publicznej wiadomości informację:
Starosta Buski w dniu 07.03.2013 r. wydał decyzję znak:AB.6740.1.17.2013 w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pod nazwą :

Budowa stacji paliw płynnych (kat.XX-ej) – I etap budowy w zakresie : budowy pawilonu stacji paliw z instalacjami wewnętrznymi wod-kan. , gazową , elektryczną , grzewczą z lokalnej kotłowni z piecem gazowym i klimatyzacji , budowy 2-ch zbiorników paliw V=50m3 wraz ze spustem paliw , budowy zbiornika podziemnego gazu LPG V=10m3 , zadaszenia dystrybutorów z 4-ma wysepkami dystrybucyjnymi i 4-ma dystrybutorami paliw, budowy 4 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych , budowy altanki śmietnikowej , zbiornika wybieralnego ścieków sanitarnych V=9,9m3 , oczyszczalni wód opadowych z osadnikiem LPG V=2,5m3 , instalacją gazową zalicznikową , przyłączem kanalizacji sanitarnej , przyłączem wodociągowym , kanalizacją deszczową przemysłową do lokalnej oczyszczalni wód opadowych , kanalizacją deszczową z wpustem odprowadzającym wody opadowe do rowu melioracyjnego , budowy pylonu cenowego , znaków identyfikacji wizualnej i informacyjnej , punktu woda-powietrze z odkurzaczem stacjonarnym , budowy instalacji technologicznej tankowania paliw i gazu , instalacji elektrycznych zasilających urządzenia stacji i budowy oświetlenia terenu na dz.Nr 505 , 506 , 507 , 508 , 509 , 510 , 511 , 512 , i 513 w Stopnicy .
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-01-31
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą :
”Budowa stacji paliw płynnych (kat.XX-ej) – I etap budowy w zakresie : budowy pawilonu stacji paliw z instalacjami wewnętrznymi wod-kan. , gazową , elektryczną , grzewczą z lokalnej kotłowni z piecem gazowym i klimatyzacji , budowy 2-ch zbiorników paliw V=50m3 wraz ze spustem paliw , budowy zbiornika podziemnego gazu LPG V=10m3 , zadaszenia dystrybutorów z 4-ma wysepkami dystrybucyjnymi i 4-ma dystrybutorami paliw, budowy 4 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych , budowy altanki śmietnikowej , zbiornika wybieralnego ścieków sanitarnych V=9,9m3 oczyszczalni wód opadowych z osadnikiem LPG V=2,5m3 , instalacją gazową zalicznikową , przyłączem kanalizacji sanitarnej , przyłączem wodociągowym , kanalizacją deszczową przemysłową do lokalnej oczyszczalni wód opadowych , kanalizacją deszczową z wpustem odprowadzającym wody opadowe do rowu melioracyjnego , budowy pylonu cenowego , znaków identyfikacji wizualnej i informacyjnej , punktu woda-powietrze z odkurzaczem stacjonarnym , budowy instalacji technologicznej tankowania paliw i gazu , instalacji elektrycznych zasilających urządzenia stacji i budowy oświetlenia terenu na dz.Nr 505 , 506 , 507 , 508 , 509 , 510 , 511 , 512 , i 513 w Stopnicy”
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-01-14
Podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
Starosta Buski w dniu 14.01.2013r. wydał decyzję znak: AB.6740.1.544.2012 o pozwoleniu na budowę ETAP-u I - Rewitalizacji miejscowości Nowy Korczyn tj. na: budowę sieci oświetlenia ulicznego, budowę i przebudowę sieci kanalizacji opadowej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę jezdni, chodników i nawierzchni utwardzonych, budowę parkingów, budowę wiaty przystankowej z punktem informacyjnym oraz instalacjami wewnętrznymi: elektrycznej, wod.-kan., budowę toalety publicznej z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznej, wod.-kan., przebudowę budynku magazynowego , budowę przystani kajakowej, zagospodarowanie terenu, na działkach Nr: 1270, 2007, 1247, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1261, 1599, 1843, 2021, 2022, 2023, 2025, 1180/1, 1180/4, 1145, 1180/3, 1263, 1264, 1268, 1842, 1174/2, 1271 w Nowym Korczynie, dla inwestycji pod nazwą ,,REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI NOWY KORCZYN polegająca na: ETAP I - budowie sieci oświetlenia ulicznego, budowie i przebudowie sieci kanalizacji opadowej, przebudowie sieci wodociągowej , przebudowie jezdni, chodników i nawierzchni utwardzonych, budowie parkingów, budowie wiaty przystankowej z punktem informacyjnym oraz instalacjami wewnętrznymi: elektrycznej, wod.-kan., budowie toalety publicznej z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznej, wod.-kan., przebudowie budynku magazynowego, budowie przystani kajakowej, zagospodarowanie terenu, na działkach Nr: 1270, 1621, 2007, 1247, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1261, 1599, 1841, 1843, 2021, 2022, 2023, 2025, 1180/1, 1180/4, 1145, 1180/3, 1263, 1264, 1268, 1842, 1174/2, 1271, oraz ETAP II - budowie ciągu spacerowego, schodów terenowych, zagospodarowanie terenu, na działkach nr: 1621, 1841, 2021, 1180/1” Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-01-03
Podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
Starosta Buski w dniu 31.12.2012 r. wydał decyzję znak:AB.6740.5.153.2012 w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę polegającej na zatwierdzeniu zmian w projekcie budowlanym oraz w projekcie zagospodarowania działki inwestycji pod nazwą :
”Rozbudowa , nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku gospodarczego (kat.II-ej) z przeznaczeniem na warsztat samochodowy wraz z budową wewnętrznych instalacji:wody , kanalizacji sanitarnej , centralnego ogrzewania , elektrycznej i wentylacyjnej ; budowę separatora koalescencyjnego z piaskownikiem jako urządzenia niezbędnego do obsługi i funkcjonowania warsztatu samochodowego oraz utwardzenie powierzchni gruntu na dz.Nr 4/6 i 4/7 w miejscowości Wolica gm.Busko-Zdrój ” Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2012-12-18
Podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
Starosta Buski w dniu 17.12.2012r. wydał decyzję znak:AB.6740.5.126.2012 zmieniającą pozwolenie na budowę znak: AB-7351/90/09 z dnia 07.04.2009 roku w części zmiany lokalizacji trasy kanału sanitarnego od studni 96a do 96e, lokalizacji studni Nr 138 i przyłącza 138-138' na działkach Nr 261, 266/1, 188/8, 305/2, 219, 226 w m. Wełecz gm. Busko-Zdrój. Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2012-12-07
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wydania decyzji o pozwoleniu na REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI NOWY KORCZYN polegającą na: budowie sieci oświetlenia ulicznego, budowie i przebudowie sieci kanalizacji opadowej, przebudowie sieci wodociągowej, przebudowie jezdni, chodników i nawierzchni utwardzonych, budowie parkingów, budowie wiaty przystankowej z punktem informacyjnym oraz instalacjami wewnętrznymi: elektrycznej, wod.-kan., budowie toalety publicznej z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznej, wod.-kan., przebudowie budynku magazynowego, budowie przystani kajakowej (etap I) oraz budowie ciągu spacerowego, schodów terenowych (etap II) oraz zagospodarowanie terenu na działkach nr: 1270, 1621, 2007, 1247, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1261, 1599, 1841, 1843, 2021, 2022, 2023, 2025, 1180/1, 1180/4, 1145, 1180/3, 1263, 1264, 1268, 1842, 1174/2, 1271. Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:11146