Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2012-12-05
Podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
Starosta Buski w dniu 05.12.2012 r. wydał decyzję znak:AB.6740.5.121.2012 w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę polegającej na zatwierdzeniu zmian w projekcie budowlanym inwestycji pod nazwą:
”Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Zbrodzice gm.Busko-Zdrój (kategorii XXVI-ej i XXX-ej)” Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2012-11-30
Podaje się do publicznej wiadomości informację:
w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę polegającej na zatwierdzeniu zmian w projekcie budowlanym inwestycji pod nazwą :
”Rozbudowa , nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku gospodarczego (kat.II-ej) z przeznaczeniem na warsztat samochodowy wraz z budową wewnętrznych instalacji:wody , kanalizacji sanitarnej , centralnego ogrzewania , elektrycznej i wentylacyjnej ; budowę separatora koalescencyjnego z piaskownikiem jako urządzenia niezbędnego do obsługi i funkcjonowania warsztatu samochodowego oraz utwardzenie powierzchni gruntu na dz.Nr 4/6 i 4/7 w miejscowości Wolica gm.Busko-Zdrój ” Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2012-11-30
Podaje się do publicznej wiadomości informację:
Starosta Buski w dniu 28.11.2012 r. wydał decyzję  znak:AB.6740.5.142.2012 w sprawie zmiany decyzji  o pozwoleniu na budowę  polegającej  na  zatwierdzeniu  zmian  w projekcie budowlanym  inwestycji  pod  nazwą : ”Budowa kanalizacji deszczowej w Busku-Zdroju  (kategorii XXVI-ej) t.j. na odcinku Nr1 – Plac Zwycięstwa  - wzdłuż zachodniego , południowego i wschodniego skrzydła rynku na dz.Nr 301 , 302 i 355 obręb 06 Busko-Zdrój ”
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2012-11-30
Podaje się do publicznej wiadomości informację:
Starosta Buski w dniu 28.11.2012 r. wydał decyzję  znak:AB.6740.5.141.2012 w sprawie zmiany decyzji  o pozwoleniu na budowę  polegającej  na  zatwierdzeniu  zmian  w projekcie budowlanym  inwestycji  pod  nazwą : ”Budowa sieci elektroenergetycznej na odcinku Plac Zwycięstwa – ul.Mickiewicza w Busku-Zdroju (kategorii XXVI-ej) t.j. na odcinku od ul.Kościuszki do Placu Zwycięstwa ; Plac Zwycięstwa -wzdłuż zachodniego , południowego i wschodniego skrzydła rynku ; Skwer Marconiego-wnętrze skweru na dz.Nr 301 , 355 obręb 06 Busko-Zdrój” , Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2012-11-30
Podaje się do publicznej wiadomości informację:
Starosta Buski w dniu 28.11.2012 r. wydał decyzję  znak:AB.6740.5.129.2012 w sprawie zmiany decyzji  o pozwoleniu na budowę  polegającej  na  zatwierdzeniu  zmian  w projekcie budowlanym  inwestycji  pod  nazwą ”Zmiana zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej Placu Zwycięstwa  (Rynek) i północnego fragmentu ul.A.Mickiewicza w Busku-Zdroju (kategorii IV-ej     i VIII-ej)”   w ramach zadania „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – etap I” na dz.Nr 301 , 302 , 355 obręb 06 Busko-Zdrój , polegającej na budowie nowej płyty rynku wraz ze ścieżkami  i placem skweru proj.H.Marconiego w tym m.in.:

-przebudowie nawierzchni
-ukształtowaniu płyty rynku , ścieżek i placu
-instalacji fontanny zlokalizowanej na placu skweru
-urządzeniu zieleni niskiej wzdłuż zachodniej krawędzi skweru oraz w strefie      
 istniejącego skweru
-gospodarki drzewostanem
-lokalizacji elementów małej architektury
-budowie schodów w północno-wschodnim i północno-zachodnim narożniku  
 skweru – Placu Zwycięstwa
-lokalizacji miejsc postojowych wzdłuż południowej pierzei rynku,
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2012-11-21
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wydania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę znak: AB-7351/90/09 z dnia 07.04.2009r. kanalizacji sanitarnej (kategorii XXVI) z przyłączami oraz przepompowniami ścieków (kategorii XXX) i ich zasilaniem elektrycznym oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach położonych w m. Wełecz gm. Busko-Zdrój w zakresie zmiany lokalizacji trasy kanału sanitarnego od studni 96a do 96e, lokalizacji studni Nr 138 i przyłącza 138-138' na działkach Nr 261, 266/1, 188/8, 305/2, 219, 226, w m. Wełecz. Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2012-11-02
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.Łagiwnicka 25 w Busku-Zdroju w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę polegającej na zatwierdzeniu zmian w projekcie budowlanym inwestycji pod nazwą:
”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Zbrodzice gm.Busko-Zdrój (kategorii XXVI-ej i XXX-ej) ” Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:11147