Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.27.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.27.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.27.2020 z dnia 26.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 779 o pow. 0,2000 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.27.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.26.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.26.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.26.2020 z dnia 26.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 866/1 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.26.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.25.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.25.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.25.2020 z dnia 26.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 868 o pow. 0,6400 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.25.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.24.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.24.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.24.2020 z dnia 26.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 637/1 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.24.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.23.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.23.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.23.2020 z dnia 26.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 614, 869 i 905 o łącznej pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.23.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.22.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.22.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.22.2020 z dnia 27.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 655 o pow. 0,1500 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.22.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.21.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.21.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.21.2020 z dnia 27.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1451 o pow. 0,7800 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.21.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:50251