Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzja GKN.6810.4.23.2016 z dnia 22.07.2016 r.

2016-07-25

Busko- Zdrój, dnia 22.07.2016 r.

Znak: GKN. 6810.4.23.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Palonki gm. Busko-Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów numerami 23, 30, 35, 155, 409, 410, 600, 617, 619, 653, 663, 672, 673, 674, 723, 763, 764, 833, 844, 859, 890 i 908 o łącznej powierzchni 7.7500 ha za mienie gminne.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Palonki oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.23.2016 z dnia 22.07.2016 r.

Decyzja GKN.6810.4.14.2016 z dnia 22.07.2016 r.

2016-07-25

Busko- Zdrój, dnia 22.07.2016 r.

Znak: GKN. 6810.4.14.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Skadla gm. Gnojno oznaczone w ewidencji gruntów numerami 168/4, 168/5 o łącznej powierzchni 0.0067 ha, za mienie gminne.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Skadla oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Gnojno oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojno i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.14.2016 z dnia 22.07.2016 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2016-07-22

Zawiadomienie dotyczące rozpoczecia w dniu 18.08.2016r. o godz. 16:30 w Janinie, czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oznaczonych w ewidecji gruntów i budynków jako działki nr 611/1, 611/2, 611/4, 612/4, 612/5, 612/6.


  • Pełna treść zawiadomienia [ PDF ]

Zawiadomienie - przeprowadzenie pomiaru związanego z podziałem nieruchomości

2016-07-14

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 4 sierpnia 2016r. o godz. 10-tej w miejscowości Winiary Wiślickie gm. Nowy Korczyn (działki oznaczone numerami 187/1, 194 - objęte D GKN.6810.4.1.2016 SB) zostanie przeprowadzony pomiar związany z podziałem nieruchomości.

  • Pełna treść zawiadomienia [ PDF ]

Decyzja GKN.6810.4.10.2016 z dnia 07.07.2016r.

2016-07-07

Busko-Zdrój, dnia 07.07.2016 r.

Znak: GKN. 6810.4.10.2016

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Wierzbica gm. Tuczępy oznaczone w ewidencji gruntów numerami 368, 528, 812, 817 o łącznej powierzchni 2.08 ha, za mienie gminne.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Wierzbica oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Tuczępy oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tuczępy i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.10.2016 z dnia 07.07.2016r.

Decyzja GKN.6810.4.9.2016 z dnia 07.07.2016r.

2016-07-07

Busko- Zdrój, dnia 07.07.2016 r.

Znak: GKN. 6810.4.9.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Grzymała gm. Tuczępy oznaczone w ewidencji gruntów numerami 82, 357, 593/1, 593/2, 713, 715 o łącznej powierzchni 1.52 ha, za mienie gminne.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Grzymała oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Tuczępy oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tuczępy i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.9.2016 z dnia 07.07.2016r.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi

2016-07-06

Dot. nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 152, 153/1, położonych w obrębie Las Winiarski, gm. Busko-Zdrój.

  • Zawiadomienie [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:50223