Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie - pomiar związany ze wskazaniem granicy

2016-10-12

Zawiadamiam, że dnia 10 listopada 2016 roku o godzinie 9-tej w miejscowości Wolica, gmina Stopnica działka oznaczona numerem 729 zostanie przeprowadzony pomiar związany ze wskazaniem przebiegu granicy ewidencyjnej.

 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie - pomiar związany ze wskazaniem granicy

Decyzja GKN.6810.4.30.2016 z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-20

Busko-Zdrój, dnia 20.09.2016 r.

Znak: GKN.6810.4.30.2016 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

O r z e k a m

  1. Uznać działki gruntu położone w miejscowości Podraje, gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 98/2, 117, 118, 119, 120 o łącznej powierzchni 1.09 ha, za mienie gminne.

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Podraje oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.30.2016 z dnia 20.09.2016 r.

Decyzja GKN.6810.4.28.2016 z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-20

Busko-Zdrój, dnia 20.09.2016 r.

Znak: GKN.6810.4.28.2016 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

O r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Stary Korczyn, gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 1.261, 1.299, 1.376, 1.455/1, 1.455/2, 1.455/3, 1.456, 1.457/1, 1.457/2, 1.457/3, 1.458, 1.460, 1.461, 1.462, 1.463, 1.465/1, 1.469, 1.470, 1.471, 1.479, 1.485, 1.486, 2.87, 2.219, 2.220, 2.222, 2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227 o łącznej powierzchni 11.59 ha, za mienie gminne.

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Stary Korczyn oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.28.2016 z dnia 20.09.2016 r.

Decyzja GKN. 6810.4.13.2016 z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-20

Busko- Zdrój, dnia 20.09.2016 r.

Znak: GKN. 6810.4.13.2016 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), działając z urzędu

o r z e k a m

Odmówić uznania działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Pacanów gm. Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2105 o powierzchni 0.12 ha, za mienie gminne.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Pacanów oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Pacanów oraz w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanów i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN. 6810.4.13.2016 z dnia 20.09.2016 r.

Decyzja GKN.6810.4.11.2016 z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-20

Busko- Zdrój, dnia 20.09.2016 r.

Znak: GKN.6810.4.11.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), działając z urzędu

o r z e k a m

Odmówić uznania działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów gm. Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 675/1 o powierzchni 0.57 ha, za mienie gminne.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Komorów oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Pacanów oraz w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanów i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.11.2016 z dnia 20.09.2016 r.

Decyzja GKN.6810.4.29.2016 z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-20

Busko-Zdrój, dnia 20.09.2016 r.

Znak: GKN.6810.4.29.2016

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

O r z e k a m

  1. Uznać działki gruntu położone w miejscowości Łęka, gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 511, 671, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 o łącznej powierzchni 5.10 ha, za mienie gminne.

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Łęka oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

 

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.29.2016 z dnia 20.09.2016 r.

Zawiadomienie - przeprowadzenie czynności ustalenia granic nieruchomości

2016-09-15

Zawiadamiam, że dnia 30 września o godzinie 12-tej w miejscowości Jarosławice, gmina tuczępy działka oznaczona numerem 757 zostaną przeprowadzone czynnosci ustalenia granic przedmiotowej nieruchomosci.

Pełna treść zawiadomienia [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:51363