Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2015-03-23
ZARZĄDZENIE NR 13/2015
STAROSTY BUSKIEGO
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa i ustalenia wysokości wadium
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2015-01-15
Starosta Buski informuje, że:
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości:
  1. działka ewidencyjna nr 97/1 o pow. 0,1200 ha, położona w Busku-Zdroju w obrębie 11 za cenę 117 100 zł,
  2. działka ewidencyjna nr 97/2 o pow. 0,1200 ha, położona w Busku-Zdroju w obrębie 11 za cenę 117 100 zł,
  3. działka ewidencyjna nr 97/3 o pow. 0,0980 ha, położona w Busku-Zdroju w obrębie 11 za cenę 95 600,00 zł,
  4. działka ewidencyjna nr 97/4 o pow. 0,0981 ha, położona w Busku-Zdroju w obrębie 11 za cenę 95 700,00 zł.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-12-10

Znak: GKN.6853.1.2.2014

Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124 ust. 1b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Bogdanowicza, orzekam:

Czytaj więcej o: Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-12-10

Znak: GKN.6853.1.7.2014

Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124 ust. 1b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Bogdanowicza, orzekam:

Czytaj więcej o: Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-12-10

Znak: GKN.6853.1.6.2014

Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124 ust. 1b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 \ ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Kopaczewskiego, orzekam:

Czytaj więcej o: Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-12-10

Znak: GKN.6853.1.5.2014

Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124 ust. 1b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Kopaczewskiego, orzekam:

Czytaj więcej o: Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-12-10

Znak: GKN.6853.1.4.2014

Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124 ust. 1b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz art. 104i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Michałowskiego, orzekam:

Czytaj więcej o: Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:8690