Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie

2014-09-03

W związku z pomiarem do opracowania mapy do celów projektowych w miejscowości Niziny gm. Tuczępy (działka oznaczona numerem 436 i działka oznaczona numerem 435). W dniu 10 października 2014r., o godz. 13-tej zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic działek w obszarze opracowania w trybie ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§37 do §39) z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.). 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-08-07
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że została wydana Decyzja Starosty Buskiego zatwierdzająca projekt scalenia gruntów we wsi Kikówów, Gmina Solec-Zdrój.
Czytaj więcej o: Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-07-22
Starosta Buski zwołuje w dniu 6 sierpnia 2014 roku o godz. 18:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w KIKOWIE, zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Kikówów, Gmina Solec-Zdrój, Powiat Buski, Województwo Świętokrzyskie.
Czytaj więcej o: Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-07-04
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach, przy ul. Karczówkowskiej 30 (obręb 0015), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 472/1 0 powierzchni 0,0881 ha.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zawiadomienie

2014-07-03

W związku z wykonanymi pomiarami do opracowania mapy do celów projektowych w miejscowości Skrobaczów gm. Stopnica w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz 14:00 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic działek w obszarze opracowania w trybie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-06-16
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie Województwu Świętokrzyskiemu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej kablowej w postaci 4-ech rurociągów RHDPE 40/3,7 wraz z osprzętem i kablem światłowodowym na niżej wymienionych nieruchomościach, oznaczonych jako działki nr nr 1926 o pow. 0,06 ha, położona w obrębie 14 Pacanów, gm. Pacanów, 1186/2 o pow. 3,14 ha, 1124/1 o pow. 0,64 ha, 1149/1 o pow. 3,13 ha, 1045/4 o pow. 0,0640 ha, 1045/5 o pow. 0,7186 ha, położone w obrębie 18 Słupia, gm. Pacanów, 956 o pow. 0,06 ha, 957 o pow. 0,11 ha, 200/4 o pow. 0,05 ha, położone w obrębie 24 Żabiec, gm. Pacanów, 303/2 o pow. 0,05 ha, 303/3 o pow. 0,02 ha, 325/2 o pow. 0,0009 ha, położone w obrębie 17 Rataje Słupskie, gm. Pacanów.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-06-16
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie Województwu Świętokrzyskiemu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej kablowej w postaci 4-ech rurociągów RHDPE 40/3,7 wraz z osprzętem i kablem światłowodowym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 201 o pow. 1,1496 ha, położonej w obrębie 21 Stopnica, gm. Stopnica.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:8693