Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-06-16
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie Województwu Świętokrzyskiemu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej kablowej w postaci 4-ech rurociągów RHDPE 40/3,7 wraz z osprzętem i kablem światłowodowym na niżej wymienionych nieruchomościach, oznaczonych jako działki nr nr: - 17/1 o pow. 5,7390 ha, 769 o pow. 1,82 ha, położone w obrębie 21 Stopnica, gm. Stopnica, 341 o pow. 1,15 ha, 368 o pow. 2,05 ha, położone w obrębie 23 Suchowola, gm. Stopnica, działka 191 o pow. 1,38 ha, położona w obrębie 4 Magierów, gm. Solec-Zdrój, 18 o pow. 2,32 ha, 101/1 o pow. 0,41 ha, 134 o pow. 1,59 ha, 543 o pow. 2,43 ha, 62 o pow. 0,48 ha, położone w obrębie 17 Zborów, gm. Solec-Zdrój, 102/3 o pow. 0,2517 ha, położona w obrębie 7 Solec-Zdrój, gm. Solec-Zdrój, 268 o pow. 0,22 ha, położona w obrębie 1 Chinków, gm. Solec-Zdrój, 119/2 o pow. 1,51 ha, położona w obrębie 16 Zagórzany, gm. Solec-Zdrój, 281 o pow. 2,63 ha, położona w obrębie 7 Grotniki Małe, gm. Nowy Korczyn, 165 o pow. 3,68 ha, położona w obrębie 6 Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn, 1021 o pow. 6,49 ha, 1707 o pow. 0,81 ha, 1967 o pow. 0,05 ha, położone w obrębie 11 Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn, 186/1 o pow. 4,9412 ha, 183/1 o pow. 1,7331 ha, 152/2 o pow. 0,4229 ha, położone w obrębie 25 Winiary Wiślickie, gm. Nowy Korczyn, 222 o pow. 2,29 ha, położona w obrębie 20 Stary Korczyn, gm. Nowy Korczyn, 108 o pow. 0,48 ha, położona w obrębie 24 Żukowice, gm. Nowy Korczyn, 758 o pow. 3,23 ha, 792 o pow. 1,49 ha, 757 o pow. 2,52 ha, położone w obrębie 4 Czarkowy, gm. Nowy Korczyn.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-06-16
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie Województwu Świętokrzyskiemu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej kablowej w postaci 4-ech rurociągów RHDPE 40/3,7 wraz z osprzętem i kablem światłowodowym na niżej wymienionych nieruchomościach, oznaczonych jako działki nr nr: - 39/1 o pow. 0,37 ha, 34/1 o pow. 0,1181 ha, 64 o pow. 0,52 ha, położone w obrąbie 21 Stopnica, gm. Stopnica, 814 o pow. 0,11 ha, 816 o pow. 2,32 ha, 1068/1 o pow. 0,83 ha, położone w obrębie 15 Skrobaczów, gm. Stopnica, 813 o pow. 0,32 ha, 822 o pow. 0,08 ha, 829 o pow. 0,37 ha, 968 o pow. 0,48 ha, położone w obrębie 12 Janina, gm. Busko-Zdrój, 683 o pow. 2,23 ha, 959 o pow. 0,63 ha, 1504 o pow. 0,26 ha, 1641 o pow. 0,39 ha, 1644 o pow. 0,23 ha, 1990 o pow. 0,27 ha, 2081 o pow. 0,20 ha, 536 o pow. 0,62 ha, położone w obrębie 41 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, 201 o pow. 0,5768 ha, 205/3 o pow. 0,1374 ha, 200/3 o pow. 2,7895 ha, położone w obrębie 4 Bronina, gm. Busko-Zdrój, 572/4 o pow. 0,4747 ha, 583 o pow. 0,4720 ha, 555/9 o pow. 0,1437 ha, 555/17 o pow. 0,0104 ha, 572/3 o pow. 0,0126 ha, położone w obrębie 09 w Busku-Zdroju, 356 o pow. 1,89 ha, 358 o pow. 3,53 ha, położone w obrębie 12 Kąty Nowe, gm. Stopnica, 598 o pow. 1,65 ha, położona w obrębie 9 Kuchary, gm. Stopnica, 351 o pow. 1,50 ha, położona w obrębie 22 Strzałków, gm. Stopnica, 842/1 o pow. 2,01 ha, 843 o pow. 0,22 ha, 844 o pow. 0,21 ha, położone w obrębie 31 Ruczynów, gm. Busko-Zdrój, 895 o pow. 1,33 ha, położona w obrębie 26 Owczary, gm. Busko-Zdrój, 618/1 o pow. 1,1328 ha, 618/2 o pow. 2,8527 ha, położone w obrębie 43 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój, 825 o pow. 0,97 ha, 906 o pow. 1,20 ha, położone w obrębie 18 Kotki, gm. Busko-Zdrój, 359 o pow. 1,36 ha, położona w obrębie 29 Podgaje, gm. Busko-Zdrój, 502 o pow. 0,45 ha, położona w obrębie 11 Galów, gm. Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-06-16
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie Województwu Świętokrzyskiemu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej kablowej w postaci 4-ech rurociągów RHDPE 40/3,7 wraz z osprzętem i kablem światłowodowym na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr nr 195 o pow. 1,63 ha, 754 o pow. 4,38 ha, położone w obrębie 10 Niziny, gm. Tuczępy.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-06-16
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie Województwu Świętokrzyskiemu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej kablowej w postaci 4-ech rurociągów RHDPE 40/3,7 wraz z osprzętem i kablem światłowodowym na niżej wymienionych nieruchomościach, oznaczonych jako działki nr nr: - 327 o pow. 3,72 ha, 756 o pow. 0,27 ha, 1023 o pow. 7,43 ha, położone w obrębie 10 Niziny, gm. Tuczępy, 3 o pow. 1,3527 ha, położona w obrębie 6 Klępie Dolne, gm. Stopnica, 626 o pow. 4,74 ha, 138 o pow. 1,26 ha, położone w obrębie 1 Białoborze, gm. Stopnica, 249 o pow. 0,99 ha, 382/3 o pow. 0,0563 ha, 435 o pow. 1,01 ha, położone w obrębie 21 Stopnica, gm. Stopnica.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-06-11
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Busko – Zdrój, przy ul. Dygasińskiego 6 (obręb 02), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 82 o pow. 0,3824 ha.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-06-05
STAROSTA BUSKI ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) za działkę nr 62 o powierzchni 378 m2 (udział 1/8), położoną w Busku-Zdroju w obrębie 09, która stała się z mocy prawa własnością Gminy Busko-Zdrój na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Buskiego Nr AB6740.15.1.2013 z dnia 27.09.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ulicę Armii Krajowej z ulicą Grotta w Busku-Zdroju wraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, stanowiącą współwłasność Pana Jerzego Jemielewskiego o nieustalonym adresie.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-04-29
STAROSTA BUSKI INFORMUJE
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia części gruntów wsi Kostki Duże, gmina Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:8694