Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Wydział Organizacyjny i Kadr

Komunikat Starosty Buskiego

2021-12-28

K O M U N I K A T

W związku z zaplanowanym remontem budynku
Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6,
uprzejmie informuję, że od dnia 10.01.2022 r., na czas trwania remontu,

- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

zostają przeniesione do nowej siedziby położonej
przy al. Mickiewicza 27

(budynek, w którym siedzibę miała dotychczas
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021 r.

2021-04-08

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021 r. [ PDF ]

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.3.2020 z dnia 12-03-2021 r.

2021-03-16

Kielce, dnia 12-03-2021

Znak: SPN.III.7821.1.3.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Buskiego Nr 7/19 z dnia 04.09.2020r., znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.3.2020 z dnia 12-03-2021 r.

Komunikat nr 8/2020 Starosty Buskiego z dnia 02.11.2020 r.

2020-11-03

W związku z  rosnącą liczbą zachorowań oraz wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19 uprzejmie informuję, iż w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju od dnia 03.11.2020r. do odwołania zawiesza się przyjęcia interesantów (wstrzymuje się możliwość osobistego załatwienia sprawy).

Zaleca się aby wszystkie wnioski składać drogą elektroniczną, pocztą lub do wrzutni umieszczonych w budynku przy ul. Mickiewicza 15 lubw budynku przy ul. Kopernika 6 ( dotyczy wniosków kierowanych do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej o: Komunikat nr 8/2020 Starosty Buskiego z dnia 02.11.2020 r.

Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - Sygn. akt VIII Ns 602/19

2020-06-05

Ogłoszenie Sygn. akt VIII Ns 602/19 [ PDF]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-04-14

KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Komunikat nr 3/2020 Starosty Buskiego z dnia 18.03.2020 r.

2020-03-18

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego zawiesza przyjęcia interesantów od dnia 19.03.2020r. do odwołania.

Jedynie w sytuacjach niecierpiących zwłoki możliwa jest osobista wizyta w Starostwie przy ul. Mickiewicza 15 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Czytaj więcej o: Komunikat nr 3/2020 Starosty Buskiego z dnia 18.03.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:39341