Ogłoszenia dotyczące realizacji zadań publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2020-05-14

„Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku – Zdroju Błękitne Niebo,

pod nazwą:

Start po zdrowie”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) – każdy, w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania, może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój.”

Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

2020-03-06

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU-ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych  w zakresie:
    • kultury,
    • kultury fizycznej i turystyki,
    • ochrony i promocji zdrowia,
    • edukacji ekologicznej

 

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych

2020-03-06

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych

Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

2019-10-30

UCHWAŁA NR 211/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 października 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Piknik sportowo - strzelecki"

2019-10-16

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Piknik sportowo - strzelecki", zaproponowanego do realizacji przez Stowarzyszenie ,,Pro Memoria” z Buska-Zdroju.

Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Piknik sportowo - strzelecki"

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

2019-10-03

Busko – Zdój, dnia 3 października 2019r.

Znak: SOZ.526.4.2019

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), w związku z  Uchwałą Nr 181/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 października 2019 r.  w sprawie ogłoszenia czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Z  A  P  R  A  S  Z  A

przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawicieli podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

UCHWAŁA NR 181/2019 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

2019-10-02

Uchwała Nr 181/2019
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020”uchwala się co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza czwarty, otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.).

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 2. 

Zgłoszone do konkursu oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej o: UCHWAŁA NR 181/2019 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-08-27
Data publikacji:2015-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Cira
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:35266