Ogłoszenia dotyczące realizacji zadań publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia drugiego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

2019-07-11

Uchwała Nr 118/2019
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 511), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020” uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza drugi, otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.).
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 2.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej o: Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia drugiego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Międzynarodowy Konkurs Wokalny Bella Voce - III"

2019-06-13

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Międzynarodowy Konkurs Wokalny Bella Voce - III", realizowanego przez Stowarzyszenie "Voce".

Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Międzynarodowy Konkurs Wokalny Bella Voce - III"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Aktywne Amazonki 2019"

2019-06-12

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Aktywne Amazonki 2019", realizowanego przez Stowarzyszenie "Amazonki Busko-Zdrój".

Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Aktywne Amazonki 2019"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Wyjazd turystyczno-krajoznawczy dla seniorów"

2019-06-12

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Wyjazd turystyczno-krajoznawczy dla seniorów", realizowanego przez Stowarzyszenie "Klub Seniora".

Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Wyjazd turystyczno-krajoznawczy dla seniorów"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Sport to zdrowie - Szkolenie w piłce nożnej dzieci z terenu Gminy Pacanów"

2019-06-12

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Sport to zdrowie - Szkolenie w piłce nożnej dzieci z terenu Gminy Pacanów", realizowanego przez "Gminny Ludowy Klub Sportowy Zorza-Tempo Pacanów".

Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Sport to zdrowie - Szkolenie w piłce nożnej dzieci z terenu Gminy Pacanów"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "XX Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP"

2019-06-12

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "XX Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP", ralizowanego przez "Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Świętokrzyskiego".

Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "XX Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: Festyn Rodzinny "Pożegnanie z wakacjami"

2019-06-12

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: Festyn Rodzinny "Pożegnanie z wakacjami", realizowanego przez Stowarzyszenie "Silni Razem w Zborówku".

Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: Festyn Rodzinny "Pożegnanie z wakacjami"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-08-27
Data publikacji:2015-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Cira
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:36454